Undervisningserfaring i realfag
Relevant erfaring fra undervisning i realfag 

1995  - 2010 Faglærer ved Zhengzhou University, Kina

Førsteamanuensis. Jeg underviste i kjemi og kjemiteknikk. Heltidsstilling. Jeg har doktorgrad i kjemiteknikk. 

2013 - 2014 Arbeidspraksis ved Revheim skole

Jeg jobbet med naturfag og matematikk
for åttende elever

I 04. 2014 Arbeidspraksis ved Stavanger Katedralskole

Jeg jobbet med kjemi for VG2-elever

I vår 2015 PPU - praksis 1 ved Skeiene skole

Jeg underviste i naturfag for niende trinn og TiP
for åttende trinn

I høst 2015 PPU - praksis 2 ved Tastarustå skole
Jeg underviste i naturfag og matte for tiende trinn.

I vår 2017 Leksehjelper på Stavanger Røde Kors 
Jeg hjalp elever på ungdomsskoler og vgs. med matte og kjemi.