Pensum og kinesisktime
Hva som gjøres i timene på våre språkkurs?