Læreren vår --Lingyan Tan
Lærer Tan har kompetanse både i språket og undervisning

Lærer: Lingyan Tan (谭翎燕)

2014 - 2016 Praktisk pedagogisk utdanning, UiS, Norge

2010 Læreropplæring i kinesiskundervisning, Zhengzhou University, Kina. Jeg fikk mitt sertifikat i undervisning av kinesisk som fremmedspråk.

2005 -2010 Doktorgrad i kjemiteknikk, Zhengzhou University, Kina

Utdanning blir godkjent av NOKUT som likestilt med
en akkreditert norsk doktorgrad/ph.d. (180 studiepoeng)

1995 - 2010 Faglærer ved fakultet for kjemiteknikk og energi, Zhengzhou University, Kina

Førsteamanuensis. 15 års erfaring i undervisning. Fast, heltidsstilling.

2013 - 2015 Kinesisklærer på Jiao Xie Senter for Kinesisk Språk og
Kultur AS

2014 - 2016 Kinesisklærer på Den kinesiske foreningen i Rogaland

2017 - d.d. Kinesisklærer på Rogaland kinesiskskole

 Hun har mye erfaring i kinesiskundervisning  både for voksne og barn, både på privatkurs (en til en) eller på gruppekurs.

Hun er erfaren i undervisning og kan bruke varierte arbeidsmåter i timene for å gjøre kinesisklæring morsomt og mer effektivt.