Kinesiskkurs nivå 1
Hva som læres i timene på kinesiskkurs nivå 1?

Kinesiskkurset (nivå 1) vil på kort tid gi deg kunnskap om tegnskriving. På hver leksjon vil vi gå gjennom gloser, dialog, grammatikk og kinesisk kultur. Vi vil også øve mye med oppgaver og gjør klasseaktiviteter.

Vi vil fortsette med tekstbok《Lær kinesisk med meg》. Temaer handler om venner (leksjon 7-12). På timene er det mulig å gå gjennom disse følgende temaene.

• Leksjon 7 Hvem er han: Å stille spørsmål med spørreord 谁 (hvem), nektende setninger på kinesisk.

• Leksjon 8 Hvem er dine gode venner: Å presentere hva slags sport man liker.

• Leksjon 9 Hvor mange Kinesiske CD-er har du: Å stille spørsmål med spørreord 多少 (hvor mange) for å spørre om antall av ting, tall 1-10 og få kjennskap til måleord.

• Leksjon 10 Hvem sin lommebok er det: Å stille spørsmål med spørreord 谁的 (hvem sin) for å spørre hvem er eier av noe, tall 1-100 på kinesisk.

• Leksjon 11 Gratulerer med dagen: Å spørre hvor noen er og uttrykke lykkønskning til bursdag på kinesisk.

• Leksjon 12 Jeg er veldig glad i dag: Å skrive enkel beskrivelse av aktiviteter og uttrykke sine følelser.

Endringer kan komme. Vi kan gjøre mulig justering etter kursdeltakernes språklæring.