Kinesiskurs nivå 3
Hva som læres i timene på kinesiskkurs nivå 3?

På kinesiskkurset (nivå 3) vil du lære om temaer handler om mat, klær, farger, sport, retninger, helse, osv.

Vi vil fortsette med tekstbok《Lær
kinesisk med meg》(leksjon 25-30 og leksjon 31-36). På hver leksjon vil vi gå
gjennom gloser, dialog, grammatikk, kultur og tegnskriving. Vi vil også øve mye med
oppgaver, lyttingsøvelser og gjør klasseaktiviteter.

På kinesisktimene er det mulig å gå gjennom disse følgende leksjoner:
• Leksjon 25 我要二十个饺子 Jeg vil ha tjue dumplinger
• Leksjon 26 你们家买不买年货 Kjøper familien din nyttårsvarer?
• Leksjon 27 一共多少钱 Hva koster det til summen?
• Leksjon 28 你喜欢什么颜色 Hvilken farge liker du?
• Leksjon 29 穿这件还是那件 Hvilken vil du ta på deg, denne eller den? 
• Leksjon 30 他是什么样子 Hva er hans utseende?
• Leksjon 31 你哪儿不舒服 Hva er i veien?
• Leksjon 32 医生, 我牙疼 Lege, jeg er vondt i tennene mine
• Leksjon 33 你会游泳吗 Kan du svømme?
• Leksjon 34 去游泳池怎么走 Hvordan går jeg til svømmehall?
• Leksjon 35 你去哪儿度暑假 Hvor vil du ta sommerferie?
• Leksjon 36 运动场上有很多人 Det er mange personer på stadion.

Endringer kan komme. Vi kan gjøre mulig justering etter kursdeltakernes språklæring.