Kinesiskkurs nivå 2
Hva som læres i timene på kinesiskkurs nivå 2 ?

På kinesiskkurset (nivå 2) vil du lære om temaer handler om familie, yrke, klokkeslett, dato, årstider, vær, osv.

Vi vil fortsette med tekstbok《Lær
kinesisk med meg》(leksjon 13-15 og leksjon 19-24). På hver leksjon vil vi gå
gjennom gloser, dialog, grammatikk, kultur og tegnskriving. Vi vil også øve mye med
oppgaver og gjør klasse aktiviteter. 

På kinesisktimene er det mulig å gå gjennom disse følgende leksjoner:
• Leksjon 13 你多大 Hvor gammel er du?
• Leksjon 14 这是我的狗 Den er min hund.
• Leksjon 15 你从哪里来 Hvor kommer du fra?
• Leksjon 16 我住在达腊门路 Jeg bor i Drammensveien.
• Leksjon 17 你家有几口人 Hvor mange personer er det i din familie?
• Leksjon 18 我爸爸是医生 Pappaen min er lege.
• Leksjon 19 现在几点 Hva er klokke nå?
• Leksjon 20 你每天几点起床 Når står du opp hver dag?
• Leksjon 21 昨天、今天、明天 I går, i dag, i morgen
• Leksjon 22 星期六你干什么 Hva gjør du på lørdag?
• Leksjon 23 今天天气怎么样 Hvordan er været i dag?
• Leksjon 24 冬天冷, 夏天热 Det er kaldt om vinteren og det er varmet om sommeren.

Endringer kan komme. Vi kan gjøre mulig justering etter kursdeltakernes språklæring.