Tilbud
Innlednings tilbud som ikke koster noe

  • Gratis prøvetime en gang
  • Gratis aktivitet «Te & sosialisering»: En gang (30 minutter) i måneden. Der kan kursdeltakerne bli kjent, drikke kinesisk te, se på kinesiske videoer, lyttingsøvelser, osv.

Gratis leksehjelp på nettet: 

Kursdeltakerne får inn i en WeChat-gruppe, der læreren kan svare direkte på kursdeltakernes spørsmål etter timen. 

Gratis lydopptak: Kursdeltakerne kan høre på lydopptakene som legges ut i vår WeChat-gruppe.