Hva som gjøres i timene på våre språkkurs?

19.11.2017

  • Vennligst se på video om kinesisktimene på Facebook-siden til skolen: https://www.facebook.com/kinesiskkurs.no/videos/731567873710999/

  • • På kurset vil du lære om kinesiske tegn, dagligdagse uttrykk og dialoger, f eks. du presenterer deg selv og andre, og stiller og svarer på personlige spørsmål, osv.

  • • Der vil du få kunnskap om kinesisk grammatikk for at du vil konstruere dine egne kinesiske setninger.

  • • Du vil også få kjennskap til kinesisk kultur som kombineres med dialogene.

  • • Der vil du gå gjennom oppgavene på arbeidsboka for å øve deg innholdet i hver leksjon på tekstboka.

  • • Du vil gjøre klasseaktiviteter sammen med andre deltakerne for at språklæring blir mer effektivt.