Vil du ta kinesiskkurs med en dyktig lærer fra Kina?
Ta kontakt med lærer Tan i dag!

En flink lærer holder kurs både for voksne og barn

Vi tilbyr deg flere typer kurs i vår 2019

Vi har gruppekurs og privatkurs både for voksne og barn

Kinesisk nybegynnerkurs for voksne, torsdager, 10/1 - 21/3, 2019

Vennligst se på påmeldingslink for å få mer informasjon:

Kinesiskkurs nivå 2 for voksne, onsdager, 9/1 - 5/6,2019

Vennligst se på påmeldingslink for å få mer informasjon:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_1JFyrv1FyQI3Yfwsq3igll_clyjuXjaKbmOIne3KsXF9jQ/viewform

Kinesiskkurs for skolebarn 1, søndager, 6/1-2/6, 2019

Vennligst se på påmeldingslink for å få mer informasjon:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPCO_Kc6dfz9mrUpm76ersWL8URXcZ2NpRy8wkVEFgJBH6Fg/viewform

Lærerens vitnemål

Lærer Tan har doktorgraden i Kina. Hennes utdanning blir godkjent av
NOKUT. Hun er ferdig med praktisk-pedagogisk utdanning ved UiS.

I Norge ved UiS har Lærer Tan vært ferdig med Praktisk- pedagogisk utdanning. Hun har kompetanse i undervisning. Hun har totalt 15 år med erfaring fra undervisning (pedagog) i Kina og har praksiser på flere skoler i Rogaland.

Dette er hennes vitnemål som er tildelt av UiS.

I Kina fikk lærer Tan doktorgrad. Hun har solid fagkunnskap i realfag. Hun hadde jobbet som faglærer ved Zhengzhou Universitet i 15 år. Hun kan undervise godt i matematikk, kjemi og naturfag.

Hennes utdanning i Kina blir godkjent av NOKUT.

I Kina var Lærer Tan ferdig med læreropplæring i kinesiskundervisning. Hun har fullført flere kurs som handlet om undervisningsmetoder i kinesisk lytting, snakk, lesning og skriving. Hun har kompetanse i undervisning av kinesisk som fremmedspråk. Nå holder hun kinesiskkurs på ulike nivåer på Rogaland kinesiskskole.

Dette er hennes sertifikat som er tildelt av Zhengzhou Universitet i Kina.

Gode tilbakemeldinger fra våre studenter

  • «Jeg synes undervisningen så langt har vært veldig bra. Synes det er en bra miks av nye ord og uttrykk, pinyin og muntlig øving!»                                                     -- Bjarte Molland
  • «Kurset er meget bra og du er en inspirerende og dyktig lærer som gir alt av deg selv i undervisningen.»                                                                                            -- Øyvind Westvik 
  • «Tusen takk for lærerike timer! Jeg merker stor fremgang. Gleder meg til å fortsette til
    høsten
    !»                                                                                                                -- Ivar Gjerde
  • «Jeg synes at dette kinesiskkurset har vært fantastisk læringsrikt. Læreren Tan er svært dyktig, og vi fikk grundig gjennomgang av pinyin, toner og det å snakke kinesisk. Jeg var fornøyd med lengden på klassetimene, samt kursets varighet. Alt i alt, svært fornøyd med dette motiverende kurset, og vil gjerne fortsette å lære kinesisk!»  -- Solveig Olsen

Ring oss: (+47) 9987 9390
Skriv til oss: rogalandkinesiskskole@gmail.com