Vil du ta kinesiskkurs med en dyktig lærer fra Kina?
Ta kontakt med lærer Tan i dag!

En flink lærer holder kurs hos deg

Lærer Tan Lingyan ( 谭翎燕 ) kommer fra Kina. Hun har 15 års erfaring i undervisning i Kina og er ferdig med Praktisk- pedagogisk utdanning ved UiS i Norge. I Kina var hun ferdig med læreropplæring i kinesiskundervisning og fikk sitt sertifikat på undervisning i kinesisk som fremmedspråk. Lære Tan har kompetanse både i språket og undervisning. I Norge har hun flere års erfaring i kinesiskundervisning både for norske voksne og barn. Nå holder hun mandarin kurs for nordmenn og har fått gode tilbakemeldinger fra studentene sine.

Hun har doktorgrad og hadde jobbet som faglærer ved Zhengzhou Universitet fra 1995 til 2010 i Kina. Hun har flere praksiser på noen skoler i Norge. Hun har solid fagkunnskap og kan undervise i matematikk og kjemi. Hun har kompetanse i privatundervisning. Hun er flink til å lære bort. 

Sett i gang med gruppekurs eller privatkurs hos henne på Rogalandskole.

Vi tilbyr deg flere typer kurs i høst 2018

Vi har gruppekurs og privatkurs både for voksne og barn

Kinesisk nybegynnerkurs for voksne, onsdager, 22/8 - 10/10, 2018

Vennligst se på påmeldingslink for å få mer informasjon:

Kinesiskkurs nivå 2 for voksne, torsdager, 20/9 - 06/12,2018

Vennligst se på påmeldingslink for å få mer informasjon:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_1JFyrv1FyQI3Yfwsq3igll_clyjuXjaKbmOIne3KsXF9jQ/viewform

Kinesiskkurs 1 for barn, søndager, 26/8-09/12, 2018

Vennligst se på påmeldingslink for å få mer informasjon:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaPS41lRlCnqUihAhTyZEWbxxM56Rexu2wF59DZZnDDn-QHQ/viewform

Lærerens vitnemål

Lærer Tan har doktorgraden i Kina. Hennes utdanning blir godkjent av
NOKUT. Hun er ferdig med praktisk-pedagogisk utdanning ved UiS.

I Norge ved UiS har Lærer Tan vært ferdig med Praktisk- pedagogisk utdanning. Hun har kompetanse i undervisning. Hun har totalt 15 år med erfaring fra undervisning (pedagog) i Kina og har praksiser på flere skoler i Rogaland.

Dette er hennes vitnemål som er tildelt av UiS.

I Kina fikk lærer Tan doktorgrad. Hun har solid fagkunnskap i realfag. Hun hadde jobbet som faglærer ved Zhengzhou Universitet i 15 år. Hun kan undervise godt i matematikk, kjemi og naturfag.

Hennes utdanning i Kina blir godkjent av NOKUT.

I Kina var Lærer Tan ferdig med læreropplæring i kinesiskundervisning. Hun har fullført flere kurs som handlet om undervisningsmetoder i kinesisk lytting, snakk, lesning og skriving. Hun har kompetanse i undervisning av kinesisk som fremmedspråk. Nå holder hun kinesiskkurs på ulike nivåer på Rogaland kinesiskskole.

Dette er hennes sertifikat som er tildelt av Zhengzhou Universitet i Kina.

Gode tilbakemeldinger fra våre studenter

  • «Jeg synes undervisningen så langt har vært veldig bra. Synes det er en bra miks av nye ord og uttrykk, pinyin og muntlig øving!»                                                     -- Bjarte Molland
  • «Kurset er meget bra og du er en inspirerende og dyktig lærer som gir alt av deg selv i undervisningen.»                                                                                            -- Øyvind Westvik 
  • «Tusen takk for lærerike timer! Jeg merker stor fremgang. Gleder meg til å fortsette til
    høsten
    !»                                                                                                                -- Ivar Gjerde
  • «Jeg synes at dette kinesiskkurset har vært fantastisk læringsrikt. Læreren Tan er svært dyktig, og vi fikk grundig gjennomgang av pinyin, toner og det å snakke kinesisk. Jeg var fornøyd med lengden på klassetimene, samt kursets varighet. Alt i alt, svært fornøyd med dette motiverende kurset, og vil gjerne fortsette å lære kinesisk!»  -- Solveig Olsen

Ring oss: (+47) 9987 9390
Skriv til oss: rogalandkinesiskskole@gmail.com