Undervisning i kinesisk
Mer om meg, min kinesiske undervisning gjennom årene i Norge

Jeg kommer fra Kina. I Kina har jeg sertifikatet mitt som lærer. Jeg hadde jobbet som faglærer ved Zhengzhou Universitet i 15 år. I Kina hadde jeg også utdanning i kinesisk språk. Jeg tok læreropplæring i kinesiskundervisning, og fikk jeg mitt sertifikat i undervisning av kinesisk som fremmedspråk.

I Norge er jeg ferdig med praktisk-pedagogisk utdanning ved UiS i 2016. I Rogaland har jeg flere års erfaring i kinesiskundervisning. Fra 2013 har jeg jobbet som privat kinesisklærer på Jiaoxie Senter. Fra 2014 til 2016 hadde jeg jobbet som kinesisklærer på Den kinesiske foreningen i Rogaland. I 2016 etablerte jeg Rogaland kinesiskskole. Jeg underviser flere norske voksne og barn i kinesisk både på privatkurs (en til en) eller på gruppekurs.

Jeg er erfaren i undervisning og kan bruke varierte arbeidsmåter i timene for å gjøre kinesisklæring morsomt og mer effektivt.