Tilbakemeldinger
Tilbakemeldinger fra våre studenter på kinesiskkurs

Studentene på våre språkkurs blir bedt om å evaluere kurset og gi oss tilbakemelding slik
at vi kan utvikle oss og gjøre kursene enda bedre.

Sitatene her er noen utdrag fra tilbakemeldingen til noen studenter på våre kurs i 2017.

«Jeg synes undervisningen så langt har vært
veldig bra. Synes det er en bra miks av nye ord og uttrykk, pinyin og muntlig øving!»

                                                   -- Bjarte Molland

«Kurset er meget bra og du er en inspirerende og dyktig lærer som gir alt av deg selv i undervisningen.»                    -- Øyvind Westvik

«Tusen takk for lærerike timer! Jeg merker stor fremgang. Gleder meg til å fortsette til
høsten
!»                                  -- Ivar Gjerde

Studentene synes det var kjekt å være med våre kinesiskkurs. De har gjort kjempebra jobb. Takk for stor innsats og godt samarbeid!