Vil du ta kurs eller privatundervisning i kinesisk, matematikk eller kjemi?
Ta kontakt med en flink lærer i dag!

En god lærer holder kurs hos deg

Lærer Tan kommer fra Kina. Hun har 15 års erfaring i undervisning i Kina og er ferdig med Praktisk- pedagogisk utdanning ved UiS i Norge. I Kina fikk hun sertifikatet sitt på undervisning i kinesisk som fremmedspråk. I Norge har hun flere års erfaring i kinesiskundervisning for både norske barn og voksne. Nå holder hun mandarin kurs for nordmenn og har fått gode tilbakemeldinger fra elevene sine.

Hun har doktorgrad og hadde jobbet som faglærer ved Zhengzhou Universitet i 15 år i Kina. Hun er ferdig med praktisk-padagogisk utdanning ved UiS og har praksiser på flere skoler i Norge. Hun har solid fagkunnskap og kan undervise godt i matematikk, kjemi og naturfag.

Sett i gang med kinesiskkurs eller mattekurs hos henne på Rogalandskole.

Vi tilbyr deg flere typer kurs

Vi kan holde kurs i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg

Flere typer kurs


 • Privatundervisning i kinesisk
 • Privatundervisning i matematikk eller kjemi
 • Gruppekurs i kinesisk
 • Gruppekurs i matematikk eller kjemi

Privatundervisning

Læreren underviser deg en til en. Tid og sted kan kan du diskutere med læreren. Du kan også anbefale innholdet som du vil lære om. Dine behov skal bli imøtekommes.

Gruppekurs

Du lærer i en gruppe. Læreren bestemmer innholdet som blir undervist i timene etter elevenes nivå. Kurstid og sted bestemmes også av læreren. Du kan få sjanse å lære av de andre.

Lærerens vitnemål

Lærer Tan har doktorgraden i Kina. Hennes utdanning blir godkjent av
NOKUT. Hun er ferdig med praktisk-pedagogisk utdanning ved UiS.

I Kina fikk lærer Tan doktorgrad. Hun har solid fagkunnskap i realfag. Hun kan undervise
godt i matematikk, kjemi og naturfag.

Hennes utdanning i Kina blir
godkjent av NOKUT.

Lærer Tan er ferdig med PPU ved UiS. Hun hadde jobbet som faglærer ved Zhengzhou Universitet i 15 år. Hun hadde praksiser på flere skoler i Norge. 

Dette er vitnemålet hennes som er tildelt av UiS.

I Kina tok hun læreropplæring
i kinesiskundervisning, og fullførte flere kurs som handlet om undervisningsmetoder i kinesisk lytting, snakk, lesning og skriving. Til slutt fikk hun sitt sertifikat i undervisning av kinesisk som fremmedspråk.

Dette er sertifikatet hennes som
er tildelt av Zhengzhou Universitet i Kina.

Trenger du hjelp med matte, kjemi eller naturfag?

Ta kontakt med en dyktig privatlærer i Stavanger!

  • Læreren har doktorgraden i Kina. Hennes utdanning blir godkjent av NOKUT. Hun hadde 15 års erfaring i undervisning ved Zhengzhou Universitet i Kina.
  • Hun er ferdig med praktisk-pedagogisk utdanning ved UiS. Hun har flere praksiser på ulike skoler i Norge og har erfaring med norske elever.
  • Hun har solid fagkunnskap, og er flink i undervisning. Hun kan undervise godt i matematikk, kjemi og naturfag.
  • En flink privatlærer i Stavanger gir leksehjelp og eksamenstrening i matte, kjemi og naturfag.

Ring oss: (+47) 9987 9390
Skriv til oss: rogalandkinesiskskole@gmail.com